Skip to content
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΙΜΕΣ
Σε όλα τα επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών η ποιότητά τους και ο σεβασμός στον άνθρωπο διακρίνουν τους καλούς από τους μέτριους ή τους κακούς επαγγελματίες. Στην προκειμένη περίπτωση, όποτε κάποιος βρεθεί στη θέση να χρειαστεί τη βοήθεια ενός ντετέκτιβ,
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΤΕΣ !
Οι επιτήδειοι ντετέκτιβ – ερευνητές είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν τυπικά προσόντα, ουσιαστική επιστημοσύνη, κατάλληλο εξοπλισμό και εργαστηριακή εμπειρία, επομένως κρίνονται από ακατάλληλοι έως άκρως επικίνδυνοι να επωμιστούν ευθύνες που συνδέονται με …
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
Εκτός από την εγγύηση επιστροφής των χρημάτων, το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ είναι το καταλληλότερο σημείο αναφοράς στο χώρο της ιδιωτικής έρευνας, καθώς μπορεί να εγγυηθεί τη διεκπεραίωση ενός πλήθους υποθέσεων.

No front page content has been created yet.
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: σήμερα η ιστορία πολλών υποθέσεων επιβεβαιώνει την άποψη πως ηνομοθεσία όσο και αν κρίνεται αναγκαία βάση για τη διαχείριση τους δεν μπορεί απαραίτητα σε κάθε περίπτωση, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Μέχρι σήμερα, η ιστορία πολλών υποθέσεων επιβεβαιώνει την άποψη πως η νομοθεσία, όσο και αν κρίνεται αναγκαία βάση για τη διαχείριση τους, δεν μπορεί απαραίτητα σε κάθε περίπτωση να εγγυηθεί την ακέραια διεκπεραίωσή τους. Αυτό, λοιπόν, που μπορεί να κρίνει την αποτελεσματικότητα της κάθε υπεύθυνης επιχείρησης στο χώρο της ιδιωτικής έρευνας είναι οι αρχές της εμπιστευτικότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε επαγγελματία ερευνητή – Ντετέκτιβ αποτελεί η εφαρμογή κλίματος εμπιστοσύνης με κάθε τρόπο. Η επιχείρηση SPYro GRoup, εκτιμώντας την ανυπολόγιστη αξία των ηθικών και νομικών δεσμεύσεων πρωτοπορεί δηλώνοντας τις παρακάτω απαράβατες αρχές στην τακτική της: 
 
1. Η Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ  δεσμεύεται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας στη συνεργασία με τον «Εντολέα» της. Η λήξη του χρονικού διαστήματος συνεργασίας δε σημαίνει παύση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Το αν πρόκειται κάποιο θέμα εξαιτίας της ενδιαφέρουσας φύσης ή κατάληξής του να δει το φως της δημοσιότητας, αυτό δεν αφορά την επιχείρηση Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ και δε συνδέεται με καμία απολύτως δική του πρωτοβουλία. 
 
2.  Η πρώτη συνάντηση – γνωριμία μεταξύ της επιχείρησης Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ και του «Εντολέα» περιλαμβάνει την κατάθεση και καταγραφή όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων που προσδιορίζουν τη φύση της υπόθεσης και που θα αποτελέσουν τις βασικές πληροφορίες για τη συνέχεια. Η συγκέντρωση των στοιχείων που περιγράφουν μια υπόθεση θα βοηθήσει τη διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησής μας να αξιολογήσει τα περιθώρια δράσης και να εκτιμήσει τις δυνατότητες ανάληψης της υπόθεσης, βάσει των ορίων που έχει θέσει το περιεχόμενο της πρώτης συζήτησης με τον «Εντολέα».
 
3.  Στις υποχρεώσεις της επιχείρησης Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ εντάσσεται η επιστροφή – μετά τη λήξη της συνεργασίας – των προσωπικών δεδομένων που αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια της. Συγκεκριμένα, αν η επιχείρησή μας διακόψει για οποιοδήποτε λόγο ή απλά επέλθει ο χρόνος της ολοκλήρωσης του ανειλημμένου έργου της, τότε προβλέπεται να επιστρέφονται στον «Εντολέα» (ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) όλα τα έγγραφα, τα έντυπα και οι λοιπές γραπτές πληροφορίες που περιήλθαν στην κατοχή της υπέρ της επίλυσης της υπόθεσης. Αν μάλιστα ο «Εντολέας» το ζητήσει, μπορούν να παραπεμφθούν σε καταστροφέα εγγράφων. 
 
4. Συμπληρωματικά στο θέμα της καταστροφής δεδομένων, μετά το πέρας της συνεργασίας και της ανάμειξης της επιχείρησής μας σε μια υπόθεση, αυτή δεν περιορίζεται στις πρωτογενείς γραπτές πληροφορίες. Όλα τα παράγωγα των αρχικών δεδομένων, σε οποιαδήποτε μορφή (φωτοαντίγραφα, προϊόντα ηλεκτρονικής σάρωσης, ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα συναφή) και αν υπάρχουν, προβλέπεται να καταστρέφονται.
 
5. Στις δεσμεύσεις της Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ συγκαταλέγεται η απόλυτη διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να αναθέσει σε οποιονδήποτε άλλο φορέα (ιδιώτη ή σχετική επιχείρηση) να αναμειχθεί στην υπόθεση. Τηρώντας τους όρους της αρχικής συμφωνίας και εφόσον ο «Εντολέας» έχει λάβει γνώση και ακριβή ενημέρωση των συνεργατών της επιχείρησης, που με Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας έχουν δεσμευτεί και οι ίδιοι απέναντί του, δεν επιτρέπεται απολύτως καμία άλλη ανάμειξη. Μόνο αν αυτό αποτελέσει αίτημα ή γραπτή έγκριση του «Εντολέα», μπορεί να συμβεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
 
6.  Στις βασικές αρχές της Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ανήκει και η αποφυγή της ανάληψης οποιασδήποτε υπόθεσης έρχεται σε σύγκρουση με συμφέροντα του «Εντολέα» της. Όσο εκκρεμεί η διεκπεραίωση μιας τρέχουσας υπόθεσης, εγγυάται πως δεν πρόκειται να προβεί στη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, αλλά και μετά την διεκπεραίωσή της όσων στοιχείων μπορεί να απορρέουν από ιστορικό υποθέσεων και κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιηθούν για τη διεκπεραίωση μιας άλλης καινούριας υπόθεσης.
 


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΟι αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή του σύγχρονου πολίτη – καταναλωτή έχουν επαναπροσδιορίσει τη στάση του και απέναντι στις αγορές. Στο παρελθόν, οι αγορές γίνονταν μόνο από καταστήματα ή πολυκαταστήματα, ενώ στις μέρες μας υπάρχει και η επιλογή των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου. Αναμφίβολα, αυτή η δυνατότητα προσφέρει ευκολία σε σχέση με το χρόνο ή τον κόπο που θα απαιτούνταν ακολουθώντας παλιές διαδρομές, ωστόσο θέλει ιδιαίτερη προσοχή....ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !

ΑΠΑΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Δύο είναι τα σημαντικά φαινόμενα που απασχολούν κάθε επαγγελματικό χώρο στις μέρες μας: ο ανταγωνισμός και η εξαπάτηση. Το πρώτο είναι αναπόφευκτο και καλό είναι να το γνωρίζουμε, για να προστατεύουμε τα όρια της επαγγελματικής μας δράσης.
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το επάγγελμα του ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ήταν παρεξηγημένο ή δεν ετύγχανε της ανάλογης εκτίμησης. Αρκετοί διατηρούσαν επιφυλάξεις ή αμφισβητούσαν την αναγκαιότητά του. Ωστόσο, οι εποχές αλλάζουν και ο τρόπος σκέψης αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Πιο απλά, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το γραφείο μας μπορεί να εγγυηθεί ακόμη και την επιστροφή χρημάτων, αν το αποτέλεσμα αποκλίνει ή αναιρεί αυτά που συμφωνήθηκαν.
Εκτός από την εγγύηση επιστροφής των χρημάτων, τον επαγγελματισμό και την άρτια υπευθυνότητά μας στο έργο που αναλαμβάνουμε αποδεικνύουν το εύρος των υποθέσεων που σταθερά αναλαμβάνουμε και είμαστε διατεθειμένοι επιτυχώς να φέρουμε σε πέρας.
Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Ζακυνθινός Detective είναι το καταλληλότερο σημείο αναφοράς στο χώρο της ιδιωτικής έρευνας, καθώς μπορεί να εγγυηθεί τη διεκπεραίωση ενός πλήθους υποθέσεων.

Πιστοποίηση ISO 9001 Ζακυνθινός ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ